خرس قهوه‌ای

خرس ‌قهوه‌ای قربانی اسلحه شکاری شد

یک خرس قهوه‌ای در پادنای سمیرم با شلیک اسلحه شکاری کشته شد.

پربازديد