خرید تضمینی

صادرات نیمی از ذرت تولیدی استان با وجود نیاز

رئیس شرکت پشتیبانی امور دام کهگیلویه و بویراحمد گفت: کمبود دستگاه های ذرت خشک کنی روند خرید تضمینی محصول ذرت در این استان را کند کرده است.

پربازديد