خرید خدمت سربازی

قیمت خرید خدمت سربازی برای مشمولین غائب/ جدول

با تصویب مجلس، مشمولین با بیش از « ۸ سال » غیبت سربازی می‌توانند با پرداخت جریمه از خدمت معاف شوند. منبع:نظرنیوز

پربازديد