خرید رای

برخورد کمرنگ با خرید و فروش رای در گچساران

رئیس شورای اسلامی شهر دوگنبدان: عمل خرید و فروش رای در بسیاری از شعب اخذ رای گچساران مشاهده می‌شود اما متاسفانه نحوه برخورد با این متخلفان بسیار کمرنگ‌ است.

پربازديد