خسروگلسرخی

یارانه‌ی خسروگلسرخی را قطع نکنید

از کودکی خوشم نمی‌آمد از این بازی فوتبال، مسخره بود برایم اینکه بنشینی نود دقیقه نگاه کنی به تلویزیونِ سیاه و سفیدِ گُلد استار سفید رنگی که پدرم قبل از انقلاب خریده بود و همیشه دو تیمی که بازی می‌کردند، لباسشان “سیاه یا سفید” بود، البته این روزها دیگر شاخصِ تبعیض، نژاد و سیاه یا […]

پربازديد