خسرو حیدری

درخشش برنامه سازان شبکه دنا در هجدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانها

سایت استان: مدیرکل شبکه استانی دنا از درخشش 10 نفر از برنامه سازان این مرکز در هجدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانها در تبریز خبرداد. دکتر یوسف افشارنیا در گفت وگو با خبرنگار ما اظهارداشت: در هجدهمین جشنواره تولیدات ادیویی و تلویزیونی مراکز استانها که در تبریز برگزار شد، ضرغام رشیدی، تهیه کننده […]

پربازديد