خشونت

«عوامل بروز خشونت در استان کهگیلویه و بویراحمد»

سایت استان: سید اسماعیل صنوبری مشارکت فعال مردم در زندگی اجتماعی را سلامت اجتماعی گویند یکی از عوامل پدیدار توسعه یافتگی جوامع سلامت اجتماعی است در جوامع مختلف عوامل متعددی در نقض سلامت اجتماعی دخیل هستند که خشونت یکی از این عوامل است خشونت از منظر مختلف تعاریف متعددی را به خود گرفته است که […]

پربازديد