خلف آباد

بازدید زارعی از روستاهای حومه یاسوج/ عکس

سایت استان: نماینده مردم شهرستان های بویراحمد ودنا در مجلس شواری اسلامی به همراه برخی از مسئو لین استانی وشهرستانی از روستا های خلف اباد و سروک در حومه شهر یاسوج بازدید و مشکلات آنها را از نزدیک مورد پیگری قرار داد. غلام محمد زارعی در این بازدید خواستار رفع مشکلات برق رسانی ، طرح […]

پربازديد