خواهش نیک

حوزه خبری یک خبرنگار خاص

خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد 110 گزارش پیوند اعضا تهیه کرده است.

سید حمدالله خواهش نیک

سایت استان: سیدحمداله خواهش نیک متولد 1350/6/5 کهگیلویه و فوق لیسانس مدیریت است. وی با فعالیت در روزنامه خبرجنوب در شیراز پا به عرصه رسانه گذاشت. اولین فعالیت حرفه‌ای‌تان با کدام نشریه چاپی یا سایت بود؟ فعالیت خبری از سال 1370 زیرنظر استاد رومی در روزنامه خبرجنوب در شیراز و پس از آن خبرنگار نشریه […]

پربازديد