خودروهای پلاک قرمز

ماموریت های خانوادگی با خودرو پلاک قرمز در دهدشت

سایت استان: محسن تباری وقت و زمان ساعت اداری که تمام میشود انگار برای بعضی ها تازه شروع کار است. عصرها و شب ها خودروهای پلاک قرمز که باید در پارکینگ ادارات باشند در سطح شهر دهدشت تردد میکنند آن هم به صورت سرنشین خانواده. خانواده های که دید وبازدید خرید را با اموال بیت المال […]

پربازديد