خودکشی ممنوع

کمپین «خودکشی ممنوع» در یاسوج

هنرمندان تجسمی حوزه هنری با مشارکت بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد با برگزاری ورک شاپ و کمپین «خودکشی ممنوع»، با ابزار هنر و نقاشی به جنگ این معضل شوم اجتماعی رفتند.

کمپین «خودکشی ممنوع» در یاسوج/ هنرمندان با نقاشی به جنگ خودکشی رفتند

هنرمندان تجسمی حوزه هنری با مشارکت بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد با برگزاری ورک شاپ و کمپین «خودکشی ممنوع»، با ابزار هنر و نقاشی به جنگ این معضل شوم اجتماعی رفتند.

پربازديد