خود کرده را تدبیر نیست

شکایت از وضعیت اینترنت مخابرات دهدشت

سایت استان: چند سالی با اشتراک در شرکت های ارائه دهنده اینترنت بی درد سر کارهای اینترنتی خود را با پشتیبانی عالی انجام می دادیم؛ تا این که سال گذشته با تبلیغات وسیع شرکت مخابرات وسوسه شدیم که اشتراکمان را به این شرکت انتقال دهیم؛ به خیال خودمان این شرکت مطمئناً از هر لحاظ بهتر […]

پربازديد