خوراك هاي بومي كهگيلويه و بويراحمد

خوراک های بومی بخشی از فرهنگ ماست

سایت استان: دکتر حسین عسکری* همانگونه که یک سرخ‌پوست آمریکایی و یا یک سیاه‌پوست آفریقایی فرهنگ اش را دوست دارد من هم به فرهنگ بومی خود عشق می ورزم. کتاب خوراک های بومی کهگیلویه و بویراحمد محصول چندین سال فرهنگ دوستی در دوران دانشجویی ام بود.   خوراک ها بخشی از فرهنگ عامه مردم ماست. […]

پربازديد