خوش آئین

شهردار دهدشت استیضاح می‌شود

طرح استیضاح شهردار شهردهدشت به هیئت رئیسه شورا تحویل شد . براساس این گزارش آقایان حقانی ، خوش آئین ، موسوی امجد و حجت خواه ،که طیف اقلیت را در شورای شهر دهدشت شامل میشوند در نامه ای به هیئت رئیسه شورای شهر با استناد به ماده 73 قانون تشکیل شوراها خواهان استیضاح شهردار دهدشت […]

پربازديد