خیابان‌های مرکز استان

یاسوج؛ شهری با سیمای آشفته

سایت استان: چهره شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه ‌و بویراحمد در پشت تابلو‌ها و دیوارنویسی‌های ناهمگون با رنگ‌های گوناگون پنهان شده و این امر موجب زشتی پایتخت طبیعت ایران شده است. زیبایی شهری مفهومی فراموش شده در شهر یاسوج است. با گذری در خیابان‌های مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و نگاهی به در و دیوار […]

پربازديد