خیرین سلامت

رسانه‌ها برای گسترش دامنه فعالیت خیرین سلامت در کهگیلویه و بویراحمد فرهنگ‌سازی کنند

رئیس هیأت مدیره مجمع خیرین سلامت کهگیلویه و بویراحمد از رسانه‌ها محلی خواست که برای گسترش تعداد خیرین سلامت در کهگیلویه و بویراحمد فرهنگ‌سازی کنند.

پربازديد