دادستان عمومی و انقلاب دهدشت

انتصاب رئیس جدید زندان دهدشت

سایت استان: دادستان عمومی و انقلاب دهدشت ، مرکز شهرستان کهگیلویه گفت: وقوع جرم در این شهرستان کاهش چشمگیری داشته است. مجید کرمی در جلسه تودیع معارفه رئیس اداره زندان دهدشت افزود: یکی از شایعترین مجازات در قوانین حبس است که اگر احکام دادگاهها را بررسی کنیم بیشترین مجازات ها مربوط به همین موضوع می […]

پربازديد