دادستان کل کشور

برخورد جدی با زمین خواران در اولویت برنامه های دستگاه قضایی است

دادستان کل کشور با گرامیداشت هفته دولت، گفت: برخورد جدی با زمین خواران، مفسدان اقتصادی و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی در اولویت برنامه های دستگاه قضایی کشور است و هیچگونه حاشیه امن برای آنان وجود ندارد.

پربازديد