دادگاه مطبوعات

حجتی و محمدپور اعضای جدید “هیئت منصفه” خانه مطبوعات استان

سایت استان: معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کرم اله محمد پور معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و زریر حجتی رییس خانه مطبوعات استان کهگیلویه و بویراحمد اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان کهگیلویه و بویراحمد شدند که به همراه همت اله دانش مدیرمسئول و […]

پربازديد