داستار

انتصاب در راه و شهرسازی استان

طی حکمی از سوی مدیر کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد مدیر شهرسازی و معماری این اداره کل منصوب شد. با صدور حکمی از سوی ممتاز جهانگیری “ محمد مهدی سهیلی” بعنوان مدیرشهر سازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. وی دارای مدرک کارشناس ارشد شهرسازی و از […]

پربازديد