داستان

گفتگو با فرهاد کوه پیما داستان نویس و داور بخش مقدماتی متیل

سایت استان: چهارمین دوره جشن داستان کوتاه متیل از روز 9 تا 11 اردیبهشت در یاسوج برگزار می شود. این جشن ادبی با برگزاری موفق سه دوره قبل، با تجربه تر از گذشته، اکنون به مراحل پایانی انتخاب آثار برتر رسیده است. در بخش مقدماتی چهار داور وظیفه انتخاب آثار نهایی را به عهده داشتند. […]

پربازديد