داستان نویسی

احمد آرام: ممیزی و جوایز ادبی آفت داستان‌نویسی

سایت استان: یک داستانویس مطرح کشور معتقد است: ادبیات معاصر به لحاظ استفاده از تکنیک و مسائل فنی داستان نسبت به گذشته رشد کرده اما از نظر مضمون نتوانسته نگاه عمیقی به زندگی بیاندازد. احمد آرام  گفت: در گذشته نویسنده هر آنچه را که زندگی کرده بود می‌نوشت اما حالا شرایط فرق کرده و نویسنده‌های […]

پربازديد