دام مرگ

دام مرگ در پارکهای گچساران کودکان را تهدید می‌کند/ تصاویر

دام های مرگ زیر پوست شهر های کوچک و بزرگ بارها حادثه ساز شده است و این در حالی است که با کمی توجه مسئولان می شود از کلید خوردن ترادژی های تلخ جلوگیری کرد. به طور حتم بارها در پارک های شهر گچساران به سیم های برق در هم پیچیده ای که از داخل […]

پربازديد