دانشجویان علوم پزشکی

اعتراض دانشجویان علوم پزشکی در روز دانشجو/ انتخاب شما آینده ما را تباه کرده است

صبح امروز ،جمعی از دانشجویان رشته پرستاری دانشگاههای آزاد در اعتراض به طرح تربیت پرستار در بیمارستان ها که چند مدت پیش در وزارت بهداشت به تصویب رسید دست به اعتصاب زدند.

پربازديد