دانشکده نفت و گاز گچساران

انتصاب سرپرست دانشکده های نفت و گازگچساران و صنعت‌ومعدن چرام

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه یاسوج،‌ یکی از اساتید این دانشگاه به عنوان سرپرست دو دانشکده نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام منصوب شد. طی حکمی از سوی شاپور رمضانی سرپرست دانشگاه یاسوج،‌ یونس شکاری به عنوان سرپرست دو دانشکده از دانشگاه یاسوج منصوب شد. بر اساس این حکم، ‌شکاری به […]

پربازديد