دانشکده ی علوم پایه

یک انتصاب جدید در دانشگاه یاسوج

طی حکمی از سوی دکتر رمضانی رییس دانشگاه یاسوج، سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده ی علوم پایه منصوب شد. به گزارش سایت استان به نقل از روابط عمومی دانشگاه یاسوج طی حکمی دکتر حبیب الله خواجه شریفی به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده ی علوم پایه دانشگاه منصوب شد. در این حکم آمده است: به پیشنهاد […]

انتصابی جدید در دانشگاه یاسوج

سایت استان: طی حکمی از سوی دکتر شاپور رمضانی رییس دانشگاه یاسوج سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده ی علوم پایه منصوب شد. به گزارش سایت استان، طی حکمی از سوی دکتر شاپور رمضانی رییس دانشگاه یاسوج، دکتر سید جعفر حسینی به سمت سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده ی علوم پایه دانشگاه منصوب شد . در این حکم […]

پربازديد