دانشگاه هنر

تأسیس دانشگاه هنر در استان، ضرورتی که دیده نمی شود!

سایت استان: فرود عباسی* ” هنر یعنی عروج فکر از سطح عادی به سطح متعالی، همان که در عرفان و فلسفه اسلامی به عالم اعلا تعبیر می شود …” “… هنر همیشه خوب است چون هنر همان خوبی است”. عبارات بالا جملات آغازین و پایانی دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب، در دیدار اخیر با نویسندگان […]

پربازديد