دانشگاه هوشمند

انعطاف بخشی برنامه ها درسایه فن آوری اطلاعات راهبرد دانشگاه فرهنگیان

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: انعطاف بخشی به برنامه ها و تربیت استادان و دانشجو معلمان در سایه توسعه فن آوری اطلاعات و دانش ارتباطات مهمترین راهبرد این دانشگاه بر اساس سند تحول بنیادین و افق 1404 است. به گزارشسایت استان به نقل از ایرنا، محمود مهرمحمدی  در سمینار یک روزه دانشگاه هوشمند در یاسوج […]

پربازديد