دانشگاه پیام نور واحد دهدشت

برگزاری هفتمین کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه پیام نور دهدشت/ تصاویر

با حضور دکتر رضایی رئیس شبکه بهداشت ودرمان باشت وجمعی از مسئولین ادارات ونهادها ،اساتید ودانشحویان،هفتمین کرسی آزاد اندیشی با موضوع “شبکه های اجتماعی ؛تهدید یا فرصت” در دانشگاه پیام نور دهدشت برگزار شد. دکتر باقر کارگر رئیس دانشگاه پیام نور واحد دهدشت در ابتدای این مراسم با بیان اینکه کرسی های آزاد اندیشی از […]

پربازديد