دانشگاه پیام نور واحد سی سخت

اردوی علمی دانشجویان مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور سی سخت در شیراز/ تصاویر

سایت استان: رئیس دانشگاه پیام نور واحد سی سخت گفت: دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور واحد سی سخت به منظور گذراندن واحد عملی تعدادی از دروس خود در اردوی علمی که به مقصد شیراز انجام شد شرکت کردند. به گزارش سایت استان به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور سی سخت، دراین […]

پربازديد