داودی مهر

مدیر عامل جدید شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

پربازديد