دبیرخانه

دبیرخانه طرح بین المللی زاگرس مرکزی فردا افتتاح می شود

سید اسدالله هاشمی  گفت:دبیرخانه  طرح بین المللی زاگرس مرکزی  فردا یکشنبه 13 تیرماه با حضور مدیر ملی این پروژه در استان افتتاح می شود. به گزارش سایت استان مدیر کل محیط زیست استان افزود: شیرین ابو القاسمی به منظور شرکت در شورای برنامه ریزی استان  و افتتاحیه دبیر خانه پروژه بین المللی زاگرس مرکزی سفری […]

پربازديد