دبیر سیاسی انجمن اسلامی

دولت باید پاسخ گوی معضل بیکاری مردم باشد

سایت استان: سامان کرم نیا* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 35 سال پیش همانند نهالی به زمین کاشته شد که مای امروز بتوانیم در زیر سایه اش بنشینیم و از ثمره ان تامین معاش بکنیم برای تربیت و اینده سازی فرزندانمان. این گونه به نظر میرسد که نسل اندیشه های جوانان این مرز و بوم […]

پربازديد