دبیقی

کاهش ارتکاب جرم در کهگیلویه و بهمئی/ افزایش در باشت و دنا

سایت استان: دکتر جمادی با بیان اینکه اساس کار در دستگاه قضایی استان بر پیشگیری از جرم است، گفت: خشکاندن ریشه های جرم در اولویت کاری ما است و تلاش همه جانبه را با استفاده از ظرفیت های شهرستانها و ادارات انجام میدهیم. به گزارش سایت استان به نقل از روابط عمومی دادگستری، رئیس شورای […]

پربازديد