درآمدهای عمومی

410 میلیارد ریال درآمد عمومی در استان وصول شد

سایت استان: معاون سازمان امور اقتصادی و دارایی و رییس خزانه کهگیلویه و بویراحمد گفت :410 میلیارد ریال درآمد عمومی در نیمه نخست امسال در این استان وصول شد. ‘غضنفر آرام’ افزود: میزان وصول درآمد عمومی مصوب 42 درصد تحقق یافته است. وی میزان درآمد مصوب استان در نیمه نخست امسال را افزون بر یکهزارمیلیارد […]

پربازديد