درآمدی بر تاریخ کوه گیلویه

نقدی بر کتاب “درآمدی بر تاریخ کوه گیلویه”

سایت استان: اسلام رسایی نسب جستاری بر کتاب جدید تاریخی استان ‌”درآمدی بر تاریخ کوه گیلویه…” نوشته استاد گرانقدر نصیر هادی پور مردم استان ما به طور سنتی به دو مقوله تاریخ و ادبیات علاقه متفاوت و خاصی نشان می دهند. نگاهی گذرا به نمایشگاه کتاب امسال و تمرکز ناشرین بر این دو حوزه خاص […]

پربازديد