درباره یک نقاشی

درباره ىِ یک نقّاشى!

( براى روزِ جهانىِ زن! )   این نقّاشى با من سخن مى گوید سخنى از زن و زیبایى. شخصیتِ پیچیده و لایه لایه ى زن! یگانه بودنِ زن در عینِِ چند گانگى اش! یک مادر و دختر در هنگامه ى رقص؛ بر فرش و در عرش، بالا بلند و تماشایى! … زن برساخته از […]

پربازديد