درخشش بانوان استان

درخشش بانوان ورزشکار کهگیلویه و بویراحمد در نبود حامی مالی

مسئول ورزش بانوان کهگیلویه و بویراحمد از درخشش بانوان ورزشکار کهگیلویه و بویراحمدی با توجه به کمی اعتبارات و نبود حامی خبر داد.

پربازديد