دروغ پردازی

پاسخی به دروغ پردازی های رسانه عصر دنا

رسالت خبرنگاری در استان کهگیلویه و بویراحمد به حدی نزد کوچه بازاریان به سخره گرفته می شود که بیشتر خبرنگاران دلسوز هم استانی دیگر نمی توانند سرشان را هم بالا بگیرند.

پربازديد