در استان چه خبر است

در استان چه خبر است؟

سایت استان: سیدمحمد موسوی‌ یکی از مشکلاتی که همیشه دامنگیر کهگیلویه و بویراحمد بوده و مختص هیچ دولتی نیست و در همه دولتها نیز کم و زیاد وجود داشته، تعداد کم سفرهای وزرا به این استان است. اگر چه این مسئله علل زیادی دارد که پرداختن به آن مجالی دیگر می طلبد و از این […]

پربازديد