در امتداد نقطه چین

شعر – گل پری غزلی از اکبر دهبان نژاد

شعر – گل پری غزلی از  اکبر دهبان نژاد این غزل از مجموعه شعرم به نام ” در امتداد نقطه چین” است که در سال 1392 توسط انتشارات آناپنا تهران به چاپ رسید. ضمناً مجموعه شعر بعدی ام در قالب غزل معاصر در دست چاپ می باشد. گل پری جان دختر زیبای ایل                سرو نازم […]

پربازديد