در دامگه حادثه

“در دامگه حادثه”

سایت استان: نرگس جودکی* (حکایت محیط‌بانان زیرِ آسمانِ دنا) می‌گویند روزگاری از این قله‌ها سروشی، کیخسرو، شاه دادگستر را به خود خوانده است. کیخسرو از جنگ اهریمنان بازگشته بود و به داد و نیکی فرمان می‌راند اما روزی برای همیشه به کوه‌ زد. خسته از فرمانروایی شاید هوای سکوت کرده بود یا خیال دیدن آسمان […]

پربازديد