در 4 سال

سوختن 1709 هکتار جنگل در 4 سال

هشت درصد جنگلهای کشور و 20درصد جنگلهای زاگرس در کهگیلویه و بویراحمد و در مساحتی بالغ بر 57 درصد خاک استان، هر روز در گرمای تابستان به خود می لرزند که کی نوبت آنها می شود و هیزم آتشی می شوند. به گزارش سایت استان، سریال آتش سوزی های جنگل، این روزها به طور مداوم در […]

پربازديد