دستمزد کارگر

۸۰ کارگر سدتنگ سرخ شش ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند

مدیرعامل آب منطقه‌ای کهگیلویه وبویراحمداز پرداخت نشدن دستمزد شش ماهه ۸۰ کارگر سدتنگ سرخ بویراحمد خبرداد. علی لطفی گفت: تعداد ۸۰ کارگر سدتنگ سرخ بویراحمد بیش از شش ماه است که دستمزد خود را از پیمانکار دریافت نکرده‌اند. وی میزان مطالبات کارگران سدتنگ سرخ بویراحمد از پیمانکار را ۹۰۰ میلیارد ریال عنوان و اظهارداشت: تاکنون […]

پربازديد