دشت بن

اسحله ساچمه ای حادثه آفرید

سایت استان: محسن تباری در سحرگاه دوازدهمین روز بهاری 93 در روستایی از قلعه رئیسی ، اسلحه ساچمه ای جوان 26 ساله ای را بشدت مضروب که این جوان برای مداوا به بیمارستان دهدشت انتقال داده شد. حوالی ساعت پنج صبح دوازدهم فروردین ماه 1393 ، جوان 26 ساله ای با نام ” هاشم روحانی […]

پربازديد