دشمنان خارجی

به کار بستن فرامین مقام معظم رهبری تنها راه غلبه بر حربه‌های دشمنان خارجی

امام‌جمعه موقت یاسوج گفت: به کار بستن فرامین رهبری تنها راه غلبه بر حربه‌های دشمنان خارجی است.

پربازديد