دعوا و درگیری

عوامل موثر بر افزایش پرخاشگری و درگیری جوانان در فصل تابستان

عکس تزئینی است

 سایت استان: دارا کریمی نژاد* به نظر می رسد دو دسته عوامل دردعوا، درگیری وپرخاشگری جوانان اثر گذار باشند: الف – عوامل محیطی همانند : آب و هوا، شرایط اقلیمی و تاریکی و روشنایی محیط از عواملی هستند که بر رفتار انسان ها تاثیر می گذارندعلت این امر به گفته متخصصان طبیعی تعریق بیشتر و […]

پربازديد