دفاع

دفاع از هویت چونان دفاع از مرزوبوم است

اعلام تصمیم شورای فرهنگ عمومی مبنی بر تغییر نام استان، منجر به واکنش‌های مختلف و متفاوتی در فضای واقعی و مجازی استان شد. این مباحث در برخی از رسانه‌های کشوری و خارجی نیز تا حدودی مطرح شد. دو گروه مخالفان و موافقان تغییر نام، استدلال‌های خود را نیز بیان می‌کنند. به گزارش سایت استان کهگیلویه […]

دفاع از ارزش‌ها یا حمله به دولت؟!

در هفته‌های اخیر حقوق‌های نجومی مدیران ارشد دولتی در صدر اخبار رسانه‌ها قرارگرفته است؛ که برخوردهای متفاوتی با این ویژه خواری و پدید زشت صورت گرفته است. از ذخیره نظام و امانت‌داران بزرگ خواندن برخی از این مدیران توسط محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در مراسم تودیع صفدر حسینی تا برخی از موضع‌گیری‌ها که بیش از […]

پربازديد