دفتر امام جمعه پاتاوه

هفته دفاع مقدس یاد آور خون های مقدسی است که درپای شجره طوبای انقلاب اسلامی ریخته شد

هفته دفاع مقدس یاد آور خون های مقدسی است که درپای شجره طوبای انقلاب اسلامی ریخته شد و قدرت نظامی ایران در روز31شهریور را همه مقامات سیاسی و نظامی دنیا ازنزدیک واز طریق رسانه ها دیدند ومی بینند که این جوانان ما با توجه به تحریم غیر منصفانه دشمن روز به روز بر دانش خود می افزایند تا با تمام وجود به ایران اسلامی خدمت نمایند

پربازديد