دفتر پیشخوان خدمات دولت

آگهی فراخوان اعطای پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت در استان

کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد در چارچوب آئین نامه ایجاد و بهره‌برداری دفاتر پیشخوان و به منظور توسعه متوازن دفاتر مذکور و همچنین ارتقای کیفیت و افزایش سطح دسترسی عموم به خدمات دولتی در سطح استان نسبت به ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت در شهرهای استان اقدام نماید. […]

پربازديد